000

Arne Govaerts

zettelkasten / digital garden

id: 000
datum: 2021-05-30
tags: #inbox #referentie #zettelkasten
bronnen: Implementing Zettelkasten in Roam: A practical guide, Introduction to the Zettelkasten Method, A Brief History & Ethos of the Digital Garden, Digital garden

wat

stappen

in zettelkasten terminologie

  1. highlighten en notities nemen
  2. referentienota: bullet points → highlights opslaan
  3. literatuurnota: samenvatting in eigen woorden
  4. permanente notitie: samenvoegen van meerdere literatuurnota’s in één tekst, vooral bedoeld voor eigen gebruik
  5. publicatie: essay / blogpost over onderwerp aangehaald in literatuur- of permanente notitie, vooral bedoeld voor anderen

in digital garden terminologie

  1. highlights
  2. 🌱 zaailingen voor ruwe schetsen
  3. 🌿 ontluikende planten voor opgekuiste versies
  4. 🌳 groenblijvend / evergreen (geen echt goede vertaling voor) voor zo goed als afgewerkte teksten, kunnen worden aangepast later

~ zelfde idee, andere terminologie

privaat of publiek

Een mogelijk verschil is het al dan niet publiek zijn. Zettelkasten zijn quasi altijd privé en veel meer bedoeld om gedachten en ideeën te ordenen, tegenover digital gardens die vaak wel publiek zijn, maar nog steeds in de eerste plaats bedoeld zijn voor persoonlijk gebruik.