Arne Govaerts

webmention

opnieuw indie

na mijn eerdere experimentjes ben ik eigenlijk terug vrij in het begin beland: hugo met beperkt Indieweb features.

wat werkt momenteel:

  • posts schrijven (eigenlijk gewoon hugo)
  • updates/notes (met een scriptje)
  • search

notes worden gepost met een klein scriptje in bash…

#! /bin/bash
datetime=$(date +%Y-%m-%dT%H:%M:%S%z)
filename="${datetime//:/_}.md"

echo '---' > content/updates/${filename}
echo 'date:' $datetime >> content/updates/${filename}
echo 'description:' $1 >> content/updates/${filename}
echo '---' >> content/updates/${filename}
echo  $1 >> content/updates/${filename}

… en in powershell …

$datetime = Get-Date -format 'o'
$filename = $datetime -replace ':','_'
$filename = $filename + '.md'

'---' | Out-File -FilePath .\content\updates\${filename}
'date: ' + $datetime | Out-File -FilePath .\content\updates\${filename} -Append
'description: ' + $Args[0] | Out-File -FilePath .\content\updates\${filename} -Append
'---' | Out-File -FilePath .\content\updates\${filename} -Append
$Args[0] | Out-File -FilePath .\content\updates\${filename} -Append

Side note: dit kan waarschijnlijk eleganter but who cares

wat wil ik er nog zeker in: