index

Arne Govaerts

root

Hey! Op deze website verzamel en orden ik mijn informatie en ideeën en experimenteer ik met zettelkasten.

De eenvoudigste manier om als bezoeker rond te kijken is door te klikken, of direct naar nota’s te navigeren. Als ID heb ik gekozen voor [0-9a-z]{3}, wat 46656 verschillende waardes oplevert. Ik heb dus wel wat ruimte.

De code wordt gegeneerd uit markdown in Codium (met foam.foam-vscode, valentjn.vscode-ltex en yzhang.markdown-all-in-one).

to do

zie ook: whiteboard